Dodaj do ulubionych  |  strona główna  
   
       
 

    NOCLEGI       REKLAMA       INFORMATOR       GALERIE      KONTAKT   

 
 
 

Kalendarz Imprez


        


 
 

 


Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim -
Laureat konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wydarzenie turystyczne promujące region zachodniopomorski

Ta wysokiej rangi impreza muzyczna odbywa się od z górą 40 lat w kamieńskiej katedrze w ciągu sezonu letniego. Koncerty organizowane są zawsze w piątki o godz. 19.00 począwszy od końca czerwca do pierwszego piątku września.

Festiwal odbywa się pod patronatem
Ks. Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego
Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego

ORGANIZATORZY:

  • Burmistrz Kamienia Pomorskiego i Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim

  • Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim

  • Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej

  • Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Dokładnie 23 czerwca 1964 roku zainaugurowano w katedrze kamieńskiej koncerty organowe, przemianowane już w roku następnym na I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim.

Na jego specyfikę wpływają:

  • miejsce koncertów: zabytkowe wnętrze wspaniałej katedry stwarza niepowtarzalny nastrój

  • muzyka różnych epok harmonizuje z licznymi dziełami sztuki sakralnej

  • występy chórów, solistów oprócz recitali organowych

  • długi okres trwania festiwalu (trzy miesiące letnie)

Od początku swego istnienia festiwal stanowił ważne ogniwo istnienia i rozwoju kultury muzycznej
nie tylko Pomorza Zachodniego, ale i całego kraju. Pierwsza edycja tego jakże ważnego wydarzenia kulturalnego zgromadziła w ciągu letnich miesięcy ok. 3 tysięcy słuchaczy i udowodniła, że kamieńska impreza jest potrzebna, może trwać i rozwijać się. Pierwszy komitet organizacyjny festiwalu, któremu przewodniczył Włodzimierz Materski, a którego kierownictwo artystyczne spoczywało w rękach niezapomnianego prof. Feliksa Rączkowskiego, składał się z grupy działaczy Szczecińskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, gospodarza konkatedry - późniejszego laureata "Złotej Wstęgi Ziemi Kamieńskiej", człowieka bardzo zasłużonego dla idei festiwalu i rozwoju kulturalnego miasta - ks. prałata Romana Kostynowicza oraz grupy działaczy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Wśród nich wyróżnić należy dr Józefa Matuszewskiego - prezesa towarzystwa i Janusz Paśnickiego, późniejszego długoletniego przewodniczącego komitetu organizacyjnego Festiwalu. W skład pierwszego komitetu weszli także Rudolf Rożek, Roman Wolf, Zbigniew Pawlicki, Apolonia Zubrzycka, Jerzy Pieńkow. Wśród wykonawców usłyszeliśmy wtedy wschodzącą gwiazdę polskiej sztuki organowej - Joachima Grubicha. Czterdzieści lat to niezaprzeczalnie czas sprzyjający refleksjom, wspomnieniom, podsumowaniom, to czas spojrzenia na szeroki pejzaż postaci, które tworzyły to wydarzenie artystyczne. O wielu z nich mówimy dziś w czasie przeszłym, lecz ciągle żywe dzieło ich życia przemawia do nas dźwiękami i tonami muzyki, która posiada - jak mawiał niezastąpiony Kazimierz Radomski - wielki orędownik kamieńskiego festiwalu - wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. W klimacie jubileuszu należy pamiętać o tych, którzy swą społeczna pracą, życiem i zaangażowaniem wytrwale pracowali nad renomą festiwalu, a których już dziś nie ma wśród nas.

 Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej  
Ta barwna dwudniowa impreza folklorystyczna odbywa się zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia
na błoniach nad Zalewem Kamieńskim. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim. Pierwszy dzień poświecony jest zazwyczaj prezentacjom konkursowym w kilku kategoriach - zespoły śpiewacze, kapele, zespoły taneczne oraz mniej sformalizowanym prezentacjom w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. Dzień drugi otwiera uroczysta Msza św. z udziałem zespołów,
po której następuje parada uczestników festiwalu ulicami miasta oraz koncert galowy. Organizator przygotowuje stosowne nagrody i wyróżnienia. Historia Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej ma
swój początek w roku 1996. Autorem pomysłu zorganizowania tego rodzaju festiwalu jest mieszkaniec Kamienia Pomorskiego pan Jan Iwaszczyszyn - instruktor zespołów ludowych, autor wielu pieśni ludowych oraz dr Bogdan Matławski - etnomuzykolog, folklorysta, autor pierwszego naukowego opracowania dotyczącego muzycznej kultury ludowej Pomorza Zachodniego. Pierwszy festiwal odbył się latem 1996,
a uczestniczyło w nim 14 zespołów ludowych z pięciu ówczesnych województw. Był to pierwszy sukces tego pomysłu. Etnografowie, muzykolodzy uczestniczący w jury festiwalowym jednogłośnie wyrazili swoją pochlebną opinię co do potrzeby istnienia tego rodzaju imprezy tu na północno-zachodnim krańcu Polski, przede wszystkim dla wzbogacenia polskiej kultury ludowej na tych ziemiach. Kolejne festiwale (drugi, trzeci i czwarty) odbyły się w prastarym Wolinie. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 2000 osób w 120 zespołach ludowych. Następny - piąty festiwal z udziałem szesnastu grup zorganizowano ponownie
w Kamieniu Pomorskim. Jurorami w tej imprezie byli znani i cenieni etnografowie ze Szczecina i Warszawy, m.in. dr Piotr Dahling z PAN. Kolejne festiwale to każdorazowo blisko 40 zespołów śpiewaczych, wokalno-tanecznych oraz kapel ludowych z całej Polski. Celem festiwalu jest odkrywanie i ukazywanie kultury ludowej, tworzonej przez pokolenia pochodzące z ludności napływowej wywodzącej się ze wschodnich regionów przedwojennej Polski, a więc z Podola, Wołynia, Wileńszczyzny, a także Polski centralnej.

 Dni Kultury Chrześcijańskiej "Ottonalia"

Odbywają się od 1999 r. Funkcje organizatorów pełnią Oddział Zachodniopomorski Civitas Christiana ze Szczecina, Oddział Miejski tego stowarzyszenia w Kamieniu Pomorskim, Proboszcz Parafii pw. św. Ottona oraz Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Impreza rokrocznie rozpoczyna się 24 czerwca dla upamiętnienia misji chrystianizacyjnej św. Ottona biskupa Bambergu, który w ten dzień w roku 1124 przybył do Kamienia Pomorskiego. Całość przedsięwzięcia to cykl różnego rodzaju pomysłów - koncertów, wystaw, odczytów oraz imprez rekreacyjnych, które w ciągu tygodnia aktywizują kulturalnie i sportowo mieszkańców oraz gości letnich Kamienia Pomorskiego.

 Regaty na Zalewie Kamieńskim

Regaty żeglarskie w Kamieniu Pomorskim to długoletnia tradycja. Z racji swojego położenia nad Zalewem Kamieńskim oraz posiadanej bazy w postaci przystani żeglarskiej z hangarami oraz obiektem hotelowym dla żeglarzy miasto posiada znakomite warunki do organizacji zawodów rangi ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Sztandarową imprezą są tu Eliminacje do Mistrzostwa Świata i Europy w klasie Optimist, które często mają charakter Międzynarodowych Mistrzostw Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist. Regaty te odbywają się nieprzerwanie od 8 lat, przy czym stale wzrasta liczba uczestników.

 Baltic Cup

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Bałtyku "Baltic Cup" odbywa się w Kamieniu Pomorskim
od 2002 r. Pomysłodawcą i głównym organizatorem są panowie Joachim Golly i Bodo Schulz z Niemiec. Turniej rozgrywany jest w ciągu jednego z wiosennych weekendów na stadionach Kamienia, Golczewa
i Dziwnowa. Współorganizatorem imprezy w Kamieniu Pomorskim jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Każdorazowo w turnieju uczestniczy kilkadziesiąt dziecięco-młodzieżowych drużyn piłkarskich z Niemiec
i Polski, a od 2004r. również Szwecji.
 Bieg Niepodległości

Impreza ta organizowana jest nieprzerwanie od 1999 r. w dzień 11 listopada z okazji Święta Niepodległości Polski. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim, zaś patronat honorowy sprawuje Bogusław Mamiński. Zawody adresowane są głównie do dzieci i młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, choć w biegu Open ( 6 km mężczyźni, 4 km kobiety) uczestniczą także biegacze z odleglejszych zakątków Polski, a nawet z zagranicy. Imprezę rozpoczyna bieg na symbolicznym dystansie w kategorii VIP z udziałem m. in. przedstawicieli miast partnerskich, po czym startują kolejne kategorie, od przedszkolaków począwszy. Start i meta tradycyjnie znajduje się na Rynku Starego Miasta, zaś poszczególne trasy prowadzą ulicami Kamienia Pomorskiego.
 źródło: www.kamienpomorski.pl

  
 

MORENA 2007